تیم هوش مصنوعی بصیر پردازش از همان سالهای بدو تاسیس با ورود به حوزه واقعیت افزوده اقدام به توسعه سامانه استودیوی مجازی به منظور استفاده در سازمان صدا و سیمای ایران کرد. بعدها با پیشرفت صنعت پخش و ظهور تلویزیونهای اینترنتی این تیم با استفاده از تجربیات قبلی خود در حوزه واقعیت افزوده و تلفیق آن به مدل سازی سه بعدی وارد صنعت تبلیغات شد و راهکاری برای اعمال تبلیغات مجازی در ویدئوهای ورزشی در حین پخش زنده ارائه کرد.

محصول تبلیغات مجازی بصیر می‌تواند در ویدئوی ورودی اقدام به ردیابی ناحیه‌ای انتخاب شده توسط کاربر کرده محتوای تبلیغاتی مورد نظر کاربر را با نگاشت سه بعدی در ناحیه ردیابی شده قرار دهد طوری که به کلیت ویدئو لطمه‌ای وارد نشود. این محصول همچنین با مدلسازی سه بعدی زمین‌های ورزشی و ردیابی دوربین کنار زمین می‌تواند انواع تبلیغات را در کنار و یا داخل زمین ورزشی در حین بازی زنده جای گذاری کند. با استفاده از این محصول هزینه تولید تبلیغات کنار زمین کاهش یافته آلودگی بصری کمتر می‌شود و امکان انجام تبلیغات هوشمند بر اساس مخاطب نمایش ویدئو فراهم می‌گردد.