این محصول به منظور شمارش ورود و خروج افراد در محیط‌های بسته طراحی شده است و با استفاده از فناوری تشخیص عمق و فلاش مادون قرمز تمامی ترددها را حتی در شرایط نوری ضعیف شمرده امکان تولید هشدار را نیز فراهم می‌کند. این محصول در انواع راهکارهای نظارتی و همچنین شمارش صف و غیره کاربرد دارد.