در سال ۱۳۹۹ با توجه به نیاز کشور به توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی مورد استفاده در فرآیند تحول دیجیتال شرکت بصیر پردازش با استفاده از فناوری روز بینایی کامپیوتر و شبکه‌های یادگیری عمیق اقدام به توسعه‌ محصول احراز هویت دیجیتال کرد.

API‌ توسعه داده شده با امکان تطبیق تصویر چهره فرد با تصویر ارائه شده توسط ثبت احوال به منظور احراز هویت در فرآیند تحول دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول با قرار گرفتن در کنار محصول تشخیص چهره که امکان مکان یابی و استخراج چهره از ویدئوهای ذخیره شده توسط تلفن همراه را فراهم میکند در پیاده سازی یک راهکار هوشمند احراز هویت دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. این راهکار در انواع محصولات دیجیتال بانکی، بورسی و سایر فرآیندهای تحول دیجیتال کاربرد دارد و علاوه بر کمک به آماده‌سازی زیرساختهای توسعه شهر هوشمند در کشور با صرفه جویی در وقت و هزینه، فرآیند احراز هویت را به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند.