محصول تشخیص چهره بصیر با قابلیت مکان‌یابی و ردیابی چهره در ویدئو از سال ۱۳۸۷ به منظور استفاده در راهکارهای صدور کارت مهمان و یا کارت تردد موقت خودکار مورد استفاده قرار گرفت. از سال ۱۳۹۹ با توجه به نیاز کشور به توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی مورد استفاده در فرآیند تحول دیجیتال این محصول ضمن ارتقا به الگوریتمهای روز بینایی کامپیوتر به صورت API به منظور استفاده در سامانه‌های احراز هویت دیجیتال در دسترس قرار گرفت.

API‌ توسعه داده شده با امکان مکان‌یابی و استخراج چهره در مدارک شناسایی، تصاویر یا ویدئوهای بدست آمده از دوربین تلفن همراه در کنار محصول احراز هویت دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. تلفیق این دو محصول منجر به پیاده سازی هوشمند فرآیند احراز هویت دیجیتال می‌شود که در انواع راهکارهای احراز هویت بانکی، بورسی و سایر فرآیندهای تحول دیجیتال کاربرد دارد و علاوه بر کمک به آماده‌سازی زیرساختهای توسعه شهر هوشمند در کشور با صرفه جویی در وقت و هزینه فرآیند احراز هویت را به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع می‌کند.